Om Samtaledøgn om DANMARK

Mens tillidskrisen og værdikrisen spidser til, og samfundsdebatten synes stadigt mere skinger, længes Samfundslaboratoriet Borgerlyst efter at starte samtalerne et helt andet sted: Vi længes efter at snakke godt og grundigt om alt det grundlæggende. Om alt det vi har kært og som virkelig gælder, men som vi ofte glemmer eller tager for givet, når debatterne raser og kriserne kradser. Vi længes efter samtaler, der kan rumme de vidtløftige perspektiver, det store udsyn og det stof drømme er gjort af. Vi har lyst til at mødes for at udvikle visioner og løsninger, vi kan samles om og være stolte af.

Derfor vil vi i den kommende tid:

  • undersøge, hvad der virkelig er værd at bevare – og hvad vi i dag tager for givet, men faktisk har behov for at nytænke, udvikle og opgradere.
  • genopdyrke samfundssindet ved at mødes på tværs af ståsteder, landsdele, politiske overbevisninger, livsfaser og fag. Og snakke åbent og fordomsfrit sammen.
  • samles for at drive udviklingen frem på nogle helt andre præmisser end dem, der præger medierne og de politiske beslutningsprocesser i dag.
  • træne vores borgermuskler og handlekraft, så vi især bliver bedre til påtage os ansvaret og præge udviklingen, når vi kan.
  • skabe samlingspunkter, hvor initiativtagere og projekter kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden videre.
  • holde faglige sammenskudsgilder, hvor vi sammen kan udvikle nytænkende løsninger på aktuelle samtidsudfordringer.
  • styrke hinanden i troen på, at det nytter.

 

Startskuddet lød den 4. marts 2016, hvor alle i hele landet var inviteret til at holde samtalesaloner om DANMARK.

  1. I Tårnet på Christiansborg samlede Helle Solvang fra Sproglaboratoriet på P1 og Nadja Pass fra Samtidslaboratoriet Borgerlyst 100 danskere, der allerede på hver deres måde er godt i gang med at nytænke og præge vores samtid. Civilsamfundets nye nøgleaktører, politikere på tværs af blokkene, kunstnere, nytænkende journalister, visionære embedsfolk, inspirerende forskere og handlekraftige praktikere. Vi rykker sammen. Helt inde i folkestyrets hjerte og helt oppe i Tårnet for at sikre udsynet.
  2. I resten af landet inviterede over 30 lokale samtalesaloner gæster til at tale om den samme samtalemenu over hele landet. Det foregik hjemme i stuerne, på biblioteker, skoler og cafeer, i kulturhuse, meninghedshuse og klubhuse.   
  3. Alle andre kunne også bare printe samtalemenuerne og snakke spontant med over frokosten i kantinen, med sidemanden i toget eller med de andre frysende forældre på legepladsen. Og det var der også mange, der gjorde. 

Samtalerne 4. marts 2016 var selvfølgelig ikke nok i sig selv. Men de er et vigtigt og nødvendigt udgangspunkt for, at vi finder sammen i nye fællesskaber, begynder at samarbejde på tværs og mødes til løsningslaboratorier, hvor vi tager fat på at løse konkrete samtidsudfordringer med forståelse for hinandens ståsteder - og sammen udvikler nytænkende løsninger til gavn for det fælles bedste.

Vi er hinandens samtidige. Og det er vores handlinger og beslutninger, der afgør, om vores levetid skal være præget af frygt, kløfter, krisestemning og splittelse – eller om vi via samarbejde og tværtænkning skaber en ny guldalder.

Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, håber vi, du vil snakke med fremover. For lige nu ér det os, der ér dem.