Nadja Pass - Initiativtager til Samtaledøgn om DANMARK

125 views
Nadja Pass fra Samtidslaboratoriet Borgerlyst og Helle Solvang fra Sproglaboratoriet på P1 er taget op i Tårnet på Christiansborg. Her skal de besigtige det lokale, hvor de 4. marts 2016 samler 100 samtidsaktører i anledning af Samtaledøgn om DANMARK. For at dele erfaringer og skabe grobund for nye samarbejder på tværs af sektorer og ståsteder.

Nadja er meget glad for at være i de smukke, symbolladede rammer...